„KORIJENI, PORTICI, PORTALI, PUTEVI I PUTOKAZI“


U četvrtak, 15. lipnja 2017. u 19 sati MKD „Makedonija“, Mažuranićevo šetalište 8/A u Splitu, otvara izložbu likovnih umjetnika iz Makedonije
„Korijeni, portici, portali, putevi i putokazi“.
Kustos izložbe je Violeta Kalić, JU Dom kulture „Kočo Racin“ Skopje, RM.

Pokrovitelji su; Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Službe za kulturu Grada Splita i
„Nova Makedonija“ Skopje.