SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002., a objavljen u NN 155 od 23. prosinca 2002.

Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, posebice u domeni razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.

Savjet je krovno tijelo nacionalnih manjina na državnoj razini koji povezuje institucije i interese nacionalnih manjina na državnoj razini. To je tijelo koje se bavi cjelovitom manjinskom problematikom u okviru Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i svih ostalih zakona koji se tiču nacionalnih manjina.

Prava
Savjet ima pravo Saboru i Vladi predlagati rasprave o pitanjima koje smatra važnim, posebno oko provođenja Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena prava nacionalnih manjina. Također ima pravo davati mišljenje i prijedloge o programima javnih radijskih i televizijskih postaja kao i prijedloge za poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina, kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima. Nadalje, Savjet ima pravo od tijela državne vlasti, lokalne i regionalne samouprave tražiti i dobiti potrebne podatke i izvještaje.
Predviđeno je da Savjet surađuje i s tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te s nadležnim tijelima u državama matičnih naroda pripadnika nacionalnih manjina koji žive u Hrvatskoj.

Zastupljenost
U Savjetu postoje tri vrste zastupljenosti. U Savjet automatski ulaze saborski zastupnici nacionalnih manjina. Druga skupina, koja broji pet članova, su predstavnici nacionalnih manjina iz stručnih, kulturnih, vjerskih i znanstvenih redova i predstavnika manjinskih udruga, a koje imenuje Vlada RH na prijedlog udruga, pravnih osoba i građana pripadnika nacionalnih manjina. Oni imaju dvostruki legitimitet, jer su predloženi od svojih manjinskih udruga, a potvrđeni od Vlade, dakle od većinskog dijela. Treća skupina su predstavnici iz Vijeća za nacionalne manjine koja broji sedam članova.

Zakon
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju čl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj Savjeta za nacionalne manjine, te oblike i načine suradnje s državnim tijelima ali i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH je Aleksandar Tolnauer.

Kontakt
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske |
Mesnička 23 Zagreb
tel. 01/4569-286
fax. 01/ 4569-297
e-mail: savjet.manjine@sssnm.vlada.hr
www.savjet.nacionalne-manjine.info