HRVATSKI SABOR

 

Zastupnici 7. saziva Hrvatskog sabora

Zastupnici nacionalnih manjina

Vladimir Bilek
HNS, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine
Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 472
Telefaks: 01/4569 622
e-mail: klubnm@sabor.hr

Dragan Crnogorac
SDSS, zastupnik srpske nacionalne manjine
Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: 01/6303 511
Telefaks: 01/6303 798
e-mail: klubsdss@sabor.hr

Nedžad Hodžić
BDSH, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine
Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 472
Telefaks: 01/4569 622
e-mail: klubnm@sabor.hr

Mile Horvat
SDSS, zastupnik srpske nacionalne manjine
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: 01/6303 511
Faks: 01/6303 798
e-mail: klubsdss@sabor.hr

Šandor Juhas
NZ, zastupnik mađarske nacionalne manjine
Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 472
Telefaks: 01/4569 622
e-mail: klubnm@sabor.hr

Veljko Kajtazi
NZ, zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine
Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 472
Telefaks: 01/4569 622
e-mail: klubnm@sabor.hr

Prof. dr. sc. Milorad Pupovac
SDSS, zastupnik srpske nacionalne manjine
Kontakt:
Odbor za vanjsku politiku
Telefon: 01/6303 814
Telefaks: 01/4569 311
e-mail: ovpsab@sabor.hr

Dr. sc. Furio Radin
NZ, zastupnik talijanske nacionalne manjine
Kontakt:
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569 416
Telefaks: 01/4569 628
e-mail: odbor.prava@sabor.hr